تحقق روش جديد در کنترل موتورهاي القايي


تحقق روش جديد در کنترل موتورهاي القايي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عباس قديمي


دیدگاهتان را بنویسید