امروز برابر است با :28 خرداد 1403

تجهیزات الکتریکی و اصول ایمنی

چكيده: امروزه نيروي برق در تمام زندگي بشر رسوخ نموده و با پيشرفت صنعت به طور چشمگيري در تاسيسات و تجهيزات مورد استفاده قرار مي¬گيرد. به دليل استفاده گسترده از نيروي برق در صنعت و کارگاه¬هاي صنعتي، حوادث برق¬گرفتگي نيز بخش عمده¬اي از حوادث ناشي از کار را تشکيل مي¬دهند. در مقاله حاضر اصول ايمني کار با تجهيزات الکتريکي، برق فشار قوي و برق فشار ضعيف به صورت اجمالي مورد توجه قرار گرفته است و جهت کاهش حوادث برق¬گرفتگي و کاهش خسارت به تجهيزات الکتريکي راهکارهايي ارائه گرديده است.
(9 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید