امروز برابر است با :4 تیر 1403

تجربه خشك كردن ترانسفورماتور های كهنه با سیستم گرمایش فركانس پائین در كشور

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شاهرخ فرهنگی- بابك فرهنگی- یدالله شیخ قمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید