امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تجدید پیکربندی سیستم های توزیع برمبنای شاخص های قابلیت اطمینان

Title: تجدید پیکربندی سیستم های توزیع برمبنای شاخص های قابلیت اطمینان
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Leila Zafari لیلا ظفری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: شبکه های توزیع Distribution Networks قابلیت اطمینان Reliability تجدید پیکربندی Reconfiguration اتوماسیون توزیع Distribution Automation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید