امروز برابر است با :30 خرداد 1403

تجدید ساختارشبکه

تحقيق روى باز ذخيره‌سازى سيستم قدرت(psr) توجه را روزافزون دارد جذب مىكند. در جريان باز ذخيره‌سازى سيستم يك نوع کنترل عریض، است خلاصه بكند مجبور باشد در فعالیت زمان وصل انجام شده را باز دارد. در اين كاغذ، اعمال و رابطه‌شان پترى را به عنوان يك زمان‌دراز وابسته به سلسله‌مراتب كنترل‌شده-( epn h خالص شكل داده‌شده‌اند)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید