امروز برابر است با :1 تیر 1403

تجديد ساختار سازي سيستمهاي قدرت الكتريكي

تجديد ساختار سازي سيستمهاي قدرت الكتريكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمود اسفندياري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید