تجديد ساختار در صنعت برق


تجديد ساختار در صنعت برق
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير عبدالهي – سارا افاضاتي-کاوه واعظي


دیدگاهتان را بنویسید