امروز برابر است با :30 خرداد 1403

تاثیر یو پی اف سی برتنظیمات رله دیستانس

Title: تاثیر یو پی اف سی برتنظیمات رله دیستانس
Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه Farzad Razavi فرزاد رضوی Reza Mohammadi رضا محمدی Sobhan Torkaman سبحان ترکمن
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: ادوات فاکتس FACTS UPFC رله دیستانس

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید