امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

تاثیر پدیده های کیفیت توان برعملکرد دینامیکی موتورهای پسماند

Title: مقایسه پارامترهای مکانیکی طراحی در دو ساختار میکروژنراتور سرعت بالای مغناطیس دائم استوانه ای و دیسکی
Authors: Ahmad Darabi احمد دارابی Seyyed-Reza Rafi’ee سیدمحمدرضا رفیعی Teimoor Ghanbari تیمور قنبری
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: موتور پسماند سه فاز مدل دینامیکی گذرایی تغذیه غیر ایده آل پدیده های کیفیت توان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید