امروز برابر است با :28 تیر 1403

تاثیر آلاینده های هوا بر روی رفتار خوردگی هادیهای مسی درمنطقه نفتخیز گچساران

Title: تاثیر آلاینده های هوا بر روی رفتار خوردگی هادیهای مسی درمنطقه نفتخیز گچساران
Authors: Davar Rezakhani داور رضاخانی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: خوردگی Corrsoion هادی های مسی Copper Conuctors پوشش Coating

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید