امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشک رزینی

Title: بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشک رزینی
Authors: Davood Aziziyan داود عزیزیان Abbas Lotfi عباس لطفی Abolfazl Nateghi ابوالفضل ناطقی
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords: الگوریتم ژنتیک ترانسفورماتور خشک رزینی تحلیل حرارتی گذرا مدل حرارتی-الکتریکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید