امروز برابر است با :31 خرداد 1403

بهینه سازی مدارات اسنابر برجهای تریستوری در مبدلهای HVDC

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا قندهاری- عباس شولایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید