امروز برابر است با :4 مهر 1402

بهینه سازی غیر خطی با كمك فیلترهای ذره ای در سیستم تلفیقی GPS/INS در شرایط بحرانی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی اسدیان- بهزاد مشیری- علی خاكی صدیق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید