امروز برابر است با :7 اسفند 1402

بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با الگوریتم ژنتیک

ارائه روشی جدید در بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید