امروز برابر است با :27 خرداد 1403

بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با الگوریتم ژنتیک

ارائه روشی جدید در بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید