بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با الگوریتم ژنتیک


ارائه روشی جدید در بهینه سازی سیستم های پردازش گفتار با استفاده از الگوریتم ژنتیک


دیدگاهتان را بنویسید