امروز برابر است با :30 تیر 1403

بهینه سازی توان راكتیو در سیستمهای توزیع با هدف دستیابی به ماكزیمم كاهش تلفات به روشهای تئوری منطق ف

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا رهنورد – رضا مجید پور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید