امروز برابر است با :1 خرداد 1403

بهینه سازی توابع هدف با استفاده از روش هایبرید ژنتیك-پاول و كاربرد آن در تنظیم بهینه ضرایب …

بهینه سازی توابع هدف با استفاده از روش هایبرید ژنتیك-پاول و كاربرد آن در تنظیم بهینه ضرایب كنترل كننده سرعت سروو موتور DC
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهزاد میرزاییان دهكردی- پیمان معلم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید