امروز برابر است با :6 مهر 1402

بهینه سازی تخمین شار و ریپل گشتاور در كنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شاهرخ فرهنگی- كیاوش محرابی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید