امروز برابر است با :4 تیر 1403

بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن درخنک کاری پره های توربین

Title: بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن درخنک کاری پره های توربین
Authors: Mohsen Kahrom محسن کهرم Mojtaba Borjali مجتبی برجعلی Seyyed Mohammad Javadi سیدمحمد جوادی Payam Haghparast پیام حق پرست
Organization: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
Keywords: تحریک لایه مرزی Boundary Layer Exitation انتقال حرارت Heat Transfer پره توربین Turbine Blade الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm بهینه سازی Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید