بهينه سازي توان راكتيو در سيستمهاي توزيع با هدف دستيابي به ماكزيمم كاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش کاهش تلفات


دیدگاهتان را بنویسید