امروز برابر است با :3 تیر 1403

بهينه سازي توان راكتيو در سيستمهاي توزيع با هدف دستيابي به ماكزيمم كاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش کاهش تلفات

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید