بهره گيري ازآمار عملكرد در تعيين سطح كيفي و تشويق پرسنل


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید