بهره وري و نظام پرداخت كارانه در شركت هاي توزيع نيرو


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید