امروز برابر است با :20 آذر 1402

بهره وري و نظام پرداخت كارانه در شركت هاي توزيع نيرو

از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید