امروز برابر است با :3 تیر 1403

بهبود پایداری گذرا درنیروگاههای بادی سرعت ثابت بااستفاده از مقاومت ترمزی

Title: بهبود پایداری گذرا درنیروگاههای بادی سرعت ثابت بااستفاده از مقاومت ترمزی
Authors: Reza Ghazi رضا قاضی Hadi Ali-Abadi هادی علی آبادی
Organization: شرکت برق منطقه ای خراسان Khorasan Regional Electric Company
Keywords: مقاومت ترمزی ژنراتور القایی نیروگاه بادی پایداری گذرا جبرانسازی توان راکتیو

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید