امروز برابر است با :3 تیر 1403

بهبود نوسانات توان درسیستم های قدرت بابهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف درکنترل ترکیب اس ام یی اس…

Title: بهبود نوسانات توان درسیستم های قدرت بابهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف درکنترل ترکیب اس ام یی اس با یو پی اف سی
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Homayoon Meshgin Kelk همایون مشگین کلک Ali Bidadfar علی بیدادفر Mojtaba Pishvaee مجتبی پیشوایی
Organization: دانشگاه تفرش
Keywords: نوسانات توان UPFC روش مستقیم لیاپانوف SMES

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید