امروز برابر است با :31 شهریور 1402

بهبود مصرف انرژی الکتريکی و حرارتی در صنعت کاشی و سرام

بهبود مصرف انرژی الکتريکی و حرارتی در صنعت کاشی و سراميک کشور
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید