امروز برابر است با :1 خرداد 1403

بهبود عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک بااستفاده ازتحلیل مرکب پینچ و اکسرژی

Title: بهبود عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک بااستفاده ازتحلیل مرکب پینچ و اکسرژی
Authors: Mohammad Hassan Panjeh Shahi محمدحسن پنجه شاهی Abtin Ataee آبتین عطایی Farideh Atabi فریده عتابی Yasser Golzari یاسر گلزاری
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: آنالیز ترکیبی پینچ و اکسرژی CPEA راندمان Combined Pinch and Exergy Analysis نیروگاه Efficiency توربین Power Plant سیکل آب و بخار Turbine Water and Steam Cycle

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید