امروز برابر است با :7 خرداد 1403

بهبود شناسايي ساختار در الگوريتم آموزش رقابتي جهت…

بهبود شناسايي ساختار در الگوريتم آموزش رقابتي جهت مدل‌سازي به روش فازي- عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عطيه سرابي جماب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید