امروز برابر است با :23 تیر 1403

بهبود ساختار شبكه برق با استفاده از قابليت هاي توليد پر

بهبود ساختار شبكه برق با استفاده از قابليت هاي توليد پراكنده و امكان سنجي نصب اين منابع در ايران
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد كمالي نيا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید