امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری

Title: بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری
Authors: Majid Sanaye Pasand مجید صنایع پسند Meisam Jafari Nokandi میثم جعفری نوکندی
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: جبران سری خط انتقال حفاظت واحد کانال ارتباطی تنظیم زون

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید