بهبود رفتار دینامیكی سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از كنترل ساختار متغیر شیفت دهنده های استاتی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی بیات مختاری- محسن پارسا مقدم


دیدگاهتان را بنویسید