امروز برابر است با :4 فروردین 1402

بهبود رفتار دینامیكی سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از كنترل ساختار متغیر شیفت دهنده های استاتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی بیات مختاری- محسن پارسا مقدم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید