امروز برابر است با :6 مهر 1402

بهبود حالت گذرا با قطع و وصل بانکهای خازنی در لحظه صفر

بهبود حالت گذرا با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژ با استفاده از دستگاه قطع و وصل ولتاژ

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید