امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بهبود تراکم خطوط انتقال از طريق تعيين بهينه محلTCSC

بهبود تراکم خطوط انتقال از طريق تعيين بهينه محلTCSC به کمک الگوريتم ژنتيک
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايرانمنش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید