بهبود تراکم خطوط انتقال از طريق تعيين بهينه محلTCSC


بهبود تراکم خطوط انتقال از طريق تعيين بهينه محلTCSC به کمک الگوريتم ژنتيک
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايرانمنش


دیدگاهتان را بنویسید