برون سپاري در راستاي ايجاد هماهنگي بين تكنولوژي، استراتژي و ساختار


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید