امروز برابر است با :1 خرداد 1403

برنامه ریزی تولیدات پراکنده به روش بهینه سازی چند هدفه به کمک الگوریتم ان اس جی ای دو

Title: برنامه ریزی تولیدات پراکنده به روش بهینه سازی چند هدفه به کمک الگوریتم ان اس جی ای دو
Authors: Mehdi Ehsan مهدی احسان Ali Reza Soroudi علیرضا سرودی Mohammad Ahmadi محمد احمدی
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: تولیدات پراکنده Distributed Generation پاراتو اپتیمال Pareto Optimality بهینه سازی چند هدفه Multi Objective Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید