امروز برابر است با :24 خرداد 1403

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بمنظور تامین رقابت وقابلیت اطمینان مورد نیاز

Title: برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بمنظور تامین رقابت وقابلیت اطمینان مورد نیاز
Authors: Masoud Rashidinejad مسعود رشیدی نژاد Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Gholamreza Kamyab غلامرضا کامیاب
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال Transmission Expansion Planning سیستم های قدرت تجدید ساختارشده Restructured Power Systems

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید