امروز برابر است با :23 تیر 1403

برق رسانی به روستاهای دوردست و کم جمعیت بااستفاده ازسیستم تکفاز اس دبلیو ئی آر

Title: برق رسانی به روستاهای دوردست و کم جمعیت بااستفاده ازسیستم تکفاز اس دبلیو ئی آر
Authors: Mohammad Rahmanpouri محمد رحمانپوری Seyyed Saeed Mousavi سیدسعید موسوی Mohammad Moosa Bayat Nedjad محمدموسی بیات نژاد Bahman Tavan بهمن توان
Organization: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان Lorestan Elec.Distribution Co.
Keywords: سیستم تکفاز SWER ترانسفورماتور ایزوله زمین هزینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید