امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسی پدیده قوس برای سه مدل مقره واقعی تحت شرایط آلوده و یخ زده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مختار سلیمی- بهروز وحیدی-حسین حسینیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید