امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی پایداری گذرای شبكه با حضور UPFC

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید جواد سجادی- محمد صادقی راد- سعید افشار نیا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید