امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

بررسی پارامترهای مؤثر بر جهش حرارتی بوبینهای بشقابی در ترانسفورماتورهای قدرت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مرتضی براتی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید