امروز برابر است با :24 خرداد 1403

بررسی ومطالعه تستهای گازکروماتوگرافی وکنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور

Title: بررسی ومطالعه تستهای گازکروماتوگرافی وکنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Mohammad Moradi محمد مرادی
Organization:موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- تهران Iran Transformers Research Institute
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید