امروز برابر است با :7 خرداد 1403

بررسی وضعیت عایقی با استفاده از تست آنالیز جریان پلاریزاسیون و دیپلاریزاسیون روی ژنراتور واحد 3 قم

Title: بررسی وضعیت عایقی با استفاده از تست آنالیز جریان پلاریزاسیون و دیپلاریزاسیون روی ژنراتور واحد 3 نیروگاه قم
Authors: Sohrab Amini Valashani سهراب امینی ولاشانی Ali Farshidnia علی فرشیدنیا Rouzbeh Sarafraz روزبه سرافراز Mostafa Arghavan مصطفی ارغوان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: تست Off Line Off Line Test ژنراتور Generator جریان پلاریزاسیون Polarization Current جریان دیپلاریزاسیون وعایق Depolarization Current Insulation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید