امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسی وتحلیل دلایل تخریب زودرس لوله دان کامر بویلر دریک واحد نیروگاهی

Title:
Authors: Hassan Kazem Pour Lyasi حسن کاظم پورلیاسی Behzad Morshedian بهزاد مرشدیان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: بویلر دان کامر گسیختگی اورهیت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید