امروز برابر است با :23 تیر 1403

بررسی نقش تعدیل و تقلیل بار با تکیه بر تعدد سیستم های زمین در بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع

Title: بررسی نقش تعدیل و تقلیل بار با تکیه بر تعدد سیستم های زمین در بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع
Authors: Mahmoud Reza Haghifam محمودرضا حقی فام Alireza Fereidoonian علیرضا فریدونیان Emadoldin Ghazi عمادالدین قاضی Hossein Aminian حسین امینیان Mohammad Noori محمد نوری Afshin Poor Heydar افشین پورحیدر
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: طراحی سیستم های توزیعسیستم زمین شبکه توزیع مقاومت زمین تعدیل بار تقلیل بار

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید