امروز برابر است با :1 خرداد 1403

بررسی مبانی نظری و الگوهای تجربی تجدید ساختار درشرکتهای توزیع

Title: بررسی مبانی نظری و الگوهای تجربی تجدید ساختار درشرکتهای توزیع
Authors: Hassan Lajevardi حسن لاجوردی
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: تجدید ساختار صنعت برق شرکتهای توزیع

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید