امروز برابر است با :24 فروردین 1403

بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کارگیری کنترل کننده یکپارچه توان یو پی اف سی با …

Title: بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کارگیری کنترل کننده یکپارچه توان یو پی اف سی با نگرش اقتصادی به آن
Authors: Rahmatollah Houshmand رحمت اله هوشمند Saeed Khalili سعید خلیلی Mehdi Torabian Esfahani مهدی ترابیان اصفهانی
Organization: دانشگاه اصفهان Isfahan University
Keywords: ادوات فکتس FACTS قابلیت اعتماد سیستم قدرت UPFC

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید