امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

بررسی فنی و اقتصادی حذف شبکه فشارضعیف وجایگزینی آن با دو سطح ولتاژ 20 یا 6.6 کیلوولت واستفاده از …

Title: بررسی فنی و اقتصادی حذف شبکه فشارضعیف وجایگزینی آن با دو سطح ولتاژ 20 یا 6.6 کیلوولت واستفاده از ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین، برتلفات شبکه توزیع یک فیدر نمونه
Authors: Masoud Rashidinejad مسعود رشیدی نژاد Saeed Jazebi سعید جاذبی Mohammad Tahan محمد طحان
Organization: دانشگاه شهیدباهنرکرمان Kerman Shahid Ba Honar University
Keywords: سیستم توزیع تلفات توان امکان سنجی ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید