امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر دی اف آی جی و بهبود آن بااستفاده از کانورتر طرف شبکه توربین

Title: بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر دی اف آی جی و بهبود آن بااستفاده از کانورتر طرف شبکه توربین
Authors: Ali Yazdiyan Varjani علی یزدیان ورجانی Mostafa Mohammadian مصطفی محمدیان Majid Abadi-Marzooni مجید ابدی مرزونی Seyyed Ali Mohammad Javadian سیدعلی محمد جوادیان
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: توربین های بادی سرعت متغیر ژنراتور القایی تغذیه دوبل فلیکر

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید