امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی عملکرد سیستم فیلتراسیون گازدریکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور

Title: بررسی عملکرد سیستم فیلتراسیون گازدریکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور
Authors: Seyyed Ahmad Ahmadi Andbili سیداحمد احمدی اندبیلی Mohammad Ghadimi محمد قدیمی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: توربین گاز Gas Turbine فیلتراسیون سوخت Fuel Filteration گاز طبیعی Natural Gas

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید