امروز برابر است با :6 اسفند 1402

بررسی عملكرد سیستم فر پهن باند دنباله مستقیم در كانال های awgn

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مینا دشتی-محمد ابطحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید