امروز برابر است با :4 اردیبهشت 1403

بررسی علل ترک خوردن پره های ثابت ردیف اول یکی ازتوربینهای گازی مدل جی یی فریم 9

بررسی علل ترک خوردن پره های ثابت ردیف اول یکی ازتوربینهای گازی مدل جی یی فریم 9
محمدرضا جهانگیری Ali Akbar Fallah Sheikhlari علی اکبر فلاح شیخلری Ali Taher Sima علی طاهرسیما

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید