امروز برابر است با :24 خرداد 1403

بررسی علل استقبال نکردن مردم ازلامپهای کم مصرف درروشنائی معابرعمومی

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید